Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 22

Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 22

Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Penerbit : Pustaka Azzam
Tahun Terbit : 2013
Jumlah Halaman : 724
Kategori : Sirah Nabawiyah

Ringkasan Buku

Buku Al- Bidayah wa An-Nihayah adalah buku serial yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Buku ini memiliki 22 jilid, pada jilid 22 ini berisi tentang Shirat, Surga dan Neraka. Isi dari buku ini antara lain penjelasan tentang shirath berdasarkam hadits-hadits shahih, sifat-sifat neraka dan jenis-jenis azab pedih yang terdapat di dalamnya, penjelasan tentang Lembah Lamlam, orang teakhir yang keluar neraka, pintu-pintu surga yang besar dan luas, bangunan surga dan istana-istananya, sungai-sungai surga, Sidratul Muntaha, sifat-sifat bidadari dan bahwasanya anak-anak perempuan adam lebih tinggi kedudukannya daripada para bidadari, kerihoan Allah adalah anugerah paling besar bagi penduduk Syurga, hukum-hukum yang berkenaan dengan surga dan sejumlah hadits yang berkaitan dengannya, dan penjelasan wujud Syurga dab Neraka.

Biografi Penulis

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasiqy. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket” al-Bushrawi’’ (orang Basrah). Ibnu Katsir menulis tafsir Qur’an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Qur’an al-Karim sebanyak 13 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi’i. Beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir al-Qur’ân al-Adzhīm dan Al-Bidâyah wa an-Nihâyah.

Buku Lainnya : Pustaka Karmus

https://www.karmus.id/demo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*