Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 21

Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 21

Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Penerbit : Pustaka Azzam
Tahun Terbit : 2015
Jumlah Halaman : 738
Kategori : Sirah Nabawiyah

Ringkasan Buku

Buku Al- Bidayah wa An-Nihayah adalah buku serial yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Buku ini memiliki 22 jilid, pada jilid 21 ini berisi tentang fitnah dan bencana yang terjadi di akhir zaman, serta hisab dan golongan. Isi dari buku ini antara lain tentang keluarnya Ya’juj dan Ma’juj, munculnya binatang melata, kabut yang muncul di hari kiamat, sifat manusia akhir zaman, peniupan sangkakala, kengerian-kengerian Hari Kiamat, kemuliaan dan pembicaraan Allah pada nabi-nabi, mizan (timbangan amal), hadits-hadits fitnah dan bencana akhir zaman serta hisab dan golongan, dan peristiwa-peristiwa lainnya tentang fitnah dan bencana akhir zaman serta hisab dan golongan.

Biografi Penulis

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasiqy. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket” al-Bushrawi’’ (orang Basrah). Ibnu Katsir menulis tafsir Qur’an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Qur’an al-Karim sebanyak 13 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi’i. Beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir al-Qur’ân al-Adzhīm dan Al-Bidâyah wa an-Nihâyah.

Buku Lainnya : Pustaka Karmus

https://www.karmus.id/demo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*