101 Kisah Nabi & Rasul

101 Kisah Nabi & Rasul

Penulis : Ust. Edu
Penerbit : Galaksi Publishing
Tahun Terbit : 2020
Jumlah Halaman : 347
Kategori : Sejarah Islam

Ringkasan Buku

Sesungguhnya setiap kisah Nabi dan Rasul bukan semata-mata cerita hampa makna. Atau sekedar kisah sensasional nirfaedah. Tapi sebaliknya, ada jutaan petunjuk dan hikmah bagi umatnya. “Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.” (Qs. Hud {11}: 120).

Bila kita terbiasa menuai manfaat dari beragam kisah inspiratif yang pelakonnya manusia biasa, maka sangat disayangkan jika kisah dari manusia pilihan Allah (nabi dan rasul) ini, tak mampu menghantarkan kita pada makna dan manfaat adiluhung yang Allah SWT sisipkan di dalamnya. Melalui “101 Kisah Nabi dan Rasul”, diharapkan jadi penuntun setiap insan untuk memaknai dan mewarnai hidupnya sesuai keridaan Allah SWT.

Biografi Penulis

Ust. Edu lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1979. Merupakan anak ke-3 dari keluarga sederhana bernama Bapak Cici Jantika dan Ibu Juriah yang tinggal di daerah Bandung Selatan. Sejak kecil mengenyam pendidikan di Pangalengan. Lulus SMA belajar Bahasa Ingris di Harvard English Course dan endapat predikat Over All Model Student (juara umum) di tiga jenjang yan diselenggarakan di sana (elementary, intermediate, dan advanced).

Selanjutnya melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengambil jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Minat terhadap sejarah Islam mulai mengkristal sejak banyak temu-paham dengan para dosen sejarah yang kritis, terutama Prof. Ahmad Mansyur Suryanegara.

Buku Lainnya : Penyebab Gagalnya Dakwah Jilid 1

https://www.karmus.id/demo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*