Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 2

Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 2

Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Penerbit : Pustaka Azzam
Tahun Terbit : 2014
Jumlah Halaman : 868
Kategori : Sirah Nabawiyah

Ringkasan Buku

Buku Al- Bidayah wa An-Nihayah adalah buku serial yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Buku ini memiliki 22 jilid, pada jilid 2 ini berisi tentang lanjutan kisah Nabi Yakub a.s. hingga Nabi Isa a.s. Pada masa tersebut terdapat kisah-kisah antara lain kisah Nabi Ya’kub dan Nabi Yusuf, kisah Nabi Ayub, Kisah Nabi Dzulkifli, Kisah Kaum Yasin, Kisah Nabi Yunus, Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, Kisah Bani Israil setelah masa Nabi Musa, Kisah Nabi Khisir dan Nabi Ilyas, Kisah Hizqil, Kisah Nabi Ilyasa, Kisah Nabi Syamuel, Kisah Nabi Daud, Kisah Nabi Sulaiman, Kisah Kelompok Bani Israil setelah masa Nabi Sulaiman, Kisah Uzair, Kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan yang terakhir adalah kisah Nabi Isa.

Biografi Penulis

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasiqy. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket” al-Bushrawi’’ (orang Basrah). Ibnu Katsir menulis tafsir Qur’an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Qur’an al-Karim sebanyak 11 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi’i. Beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir al-Qur’ân al-Adzhīm dan Al-Bidâyah wa an-Nihâyah.

Buku Lainnya : Pustaka Karmus

https://www.karmus.id/demo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*