Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 13

Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 13

Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Penerbit : Pustaka Azzam
Tahun Terbit : 2013
Jumlah Halaman : 880
Kategori : Sirah Nabawiyah

Ringkasan Buku

Buku Al- Bidayah wa An-Nihayah adalah buku serial yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Buku ini memiliki 22 jilid, pada jilid 13 ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 74 Hijriyah sampai tahun 124 Hijriyah. Isi dari buku ini antara lain Abdul Aziz bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan (bapaknya para khalifah Bani Umayyah, beberapa ulasan penting, kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Propaganda Bani Al-Abbas, tokoh-tokoh yang wafat antara tahun 74 Hijriyah sampai 124 Hijriah, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya dari tahun 74 Hijriyah hingga tahun 124 Hijriyah.

Biografi Penulis

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasiqy. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket” al-Bushrawi’’ (orang Basrah). Ibnu Katsir menulis tafsir Qur’an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Qur’an al-Karim sebanyak 13 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi’i. Beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir al-Qur’ân al-Adzhīm dan Al-Bidâyah wa an-Nihâyah.

Buku Lainnya : Pustaka Karmus

https://www.karmus.id/demo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*