Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 1

Al-Bidayah Wa An-Nihayah JILID 1

Penulis : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Penerbit : Pustaka Azzam
Tahun Terbit : 2013
Jumlah Halaman : 836
Kategori : Sirah Nabawiyah

Ringkasan Buku

Buku Al- Bidayah wa An-Nihayah adalah buku serial yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Buku ini memiliki 22 jilid, pada jilid 1 ini berisi tentang kisah Nabi Yakub a.s. hingga Nabi Isa a.s. Pada masa tersebut terdapat kisah-kisah antara lain penjelasan tentang buku, penciptaan langit dan bumi serta isinya, pembahasan tentang sifat penciptaan Arsy dan Al-Kursi, tentang lautan dan sungai, penciptaan pegunungan pepohonan dan buah-buahan, galaksi dan pelangi, penciptaan Malaikat dan sifat-sifatnya, penciptaan jin dan kisah syetan, penciptaan manusia, kisah Nabi-Nabi mulai dari nabi Adam hingga kisah Nabi Ya’kub dan Yusuf.

Biografi Penulis

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra al-Dimasiqy. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/ 1301 M. Oleh karena itu, ia mendapat prediket” al-Bushrawi’’ (orang Basrah). Ibnu Katsir menulis tafsir Qur’an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Al-Qur’an al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Mazhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah mazhab Syafi’i. Beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir al-Qur’ân al-Adzhīm dan Al-Bidâyah wa an-Nihâyah.

Buku Lainnya : Pustaka Karmus

https://www.karmus.id/demo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*